• Krystkonsert 2016

  Posted on december 14th, 2016 Jaap No comments

  —————————————————————-

  Snein 18 desimber 2016 om 15.30

  ………………………………………………………………………………………………………………………..

  Martinitsjerke Snits


  Koraalorkest Hymne

  o.l.f Roelof Bakker

  Kr. Mannenkoar Laus Deo

  Frjentsjer

  o.l.f. Balt de Vries


  Organist: Folkert Binnema

  Solist: is Louw van der Zwaag

  Tagong fergees

 • Mei elkoaar sjonge yn de Eastertsjerke fan Snits

  Posted on september 26th, 2016 Jaap No comments

  Snein 13 novimber om 15,30 oere mei elkoar sjonge mei meiwurking fan Koraalorkest Hymne en Bernekoar

  Programma

  – De ware kerk des Heren / Eén naam is onze hope
  = “120 Hymns for Brassband” Nr. 4 voorspel =
  – Abba Vader
  = “Daar Juicht een toon” Nr. 1
  * HYMNE: A Little Prayer – Evelyn Glennie / arr. Robert Childs
  – Heer wees mijn gids
  = “Daar Juicht een toon” Nr. 11
  * Optreden bennekoar
  – De Heer is mijn Herder
  = Gezang 14 GROEN
  – Wat de toekomst brenge moge
  = Gezang 293 GEEL
  * Gedicht
  – Er is een land van louter licht = Gezang 290 GEEL
  * Optreden bennekoar
  – Groot is Uw Trouw
  = “Zeven koraal bewerkingen” Nr. 1
  * HYMNE: Air Pathetique – Ludwig van Beethoven / arr. Robert van Beringen
  – Ga met God en Hij zal met je zijn
  = Lied 416: 4x = Blad 11

 • A Salzburger impression

  Posted on maart 1st, 2016 Jaap No comments

 • All in the april evening

  Posted on maart 1st, 2016 Jaap No comments

  Twa kear All in the april evening. Koarbewurking:

  En no in korps:

 • Saxofoonkwartet Rollin´Phones fiert har 30-jierrich jubileum

  Posted on januari 20th, 2016 Jaap No comments

  Het Zweedse Rollin’ Phones is het kwartet waarin ook ‘ús’ Edith Bakker speelt. Dit kwartet bestaat dit jaar 30 jaar, alle reden voor feest en… een CD. Voor dit laatste loopt momenteel een crowd-funding actie; geld inzamelen om die CD te kunnen verwezenlijken.
  De actie loopt nog tot 29 januari en elke euro is welkom. Laten we met z’n allen ervoor zorgen dat cultuur op de kaart blijft en het bijzonder kwartet Rollin’ Phones steunen!
  Wie graag wil steunen, maar eerst meer informatie wil: Edith legt het graag uit! Meer info via edith-bakker@hotmail.com.

 • Ole, ole

  Posted on januari 12th, 2016 Jaap No comments

  In filmke mei it ferske Ole, Ole of better Salve Rociera of Ecos Del Rocio (echo van de Rocio)

  Concierto, 2 de marzo de 2013, Sala Mozart, Auditorio de Zaragoza.
  Banda Municipal de Música de Ejea de los Caballeros, Zaragoza.
  Grupo Nostalgia Andaluza de la Casa de Andalucía en Zaragoza
  Javier Comenge Leonar. Director

  Wy stuiten in jier as wat lyn by tafal op in prosesje yn it stêdsje Ronda yn Andalusië. Ronda leit op in pear hege rotsen yn in grutte flakte. It stêdsje wurdt yn twa stikken spjalten troch in djip ravyn mei in âlde brêge dy’t de twa helten mei elkoar ferbynt. Ronda is ien fan de saneamde wite  doarpen dy’t noch út de tiid fan de Moren stammet. Alle gebouwen binne mei wytkalk oerstrutsen. Dy Moren (fan it Arabysk Murat = westen) wiene Berbers en Arabieren dy’t út Marokko kamen en it Mohammedanisme yn hiel Spanje en Súd-Frankryk brochten. Yn 732 waarden se ferslein troch Karel Martel by Poitiers. Dêrnei waarden se stadichoan út Europa ferdreaun mar har bouwstyl libbet der noch fierder (Alhambra).

  Dêrnei waard Spanje wer Roomsk en koenen de Spanjoalen har prosesjes wer hâlde. It is in lange optocht mei menear pastoar en syn feinten foarop. Foaryn wurdt it byld fan de stêdshillige meidroegen en in kistke dêr’t de bonken fan de hillige yn lizze, tenminste as jo de Rondenaren leauwe meie. Yn de stoet rûnen jonge mannen mei bleat boppeliif mei dy’t harsels mei stikken touw giselden, de saneamde boetedwaning.  Doe’t wy dêr hiel tafallich foar de Peaskedagen wiene hâlden se har omgong troch de stêd en dêrby songen se it Olé dat wy no op ‘e lessenaar hawwe. Sadree se it út hiene begonnen se wer op’e nij mei itselde deuntsje. Der rûnen in pear blazers en tromslaggers mei yn de optocht. In hiele eigen, foar ús aparte, sfear. (Jaap)

 • Doutsen Bakker(10) spilet mei yn Hymne

  Posted on januari 12th, 2016 Jaap No comments

 • Krystkonsert Martinitsjerke

  Posted on december 8th, 2015 Jaap No comments

  Programma:

  Hymne:

  v  Yntrade: In Excelsis Deo – arr. Nicolai

  v  Wolkom troch de foarsitter fan “Hymne”, de hear L. Knobbe

  v  Mei elkoar sjonge: Komt allen tezamen (Liet 138: 1, 2, 4)

  v  Cantique de Jean Racine – Gabriel Fauré / arr. Willy Hautvast

  Gospelkoor Signalen

  v  Gracious good Shepherd – Vanessa Williams / arr. Wilco Kloosterman

  v  Child of peace and love – Herb Krombach & Stan Pethel

  v  God rest ye merry gentlemen – Traditional / arr. Jan Willem van Delft & Rob Buis

  v  When love was born – Bernie Herms, Stephanie Lewis & Mark Schults / arr. Robert Sterling

  Hymne:

  v  Muzikaal intermezzo op saxofoan troch Edith Bakker

  v  Gelobet seist du, Jesu Christ – Johann Sebastian Bach (nr.51)

  v  Mei elkoar sjonge: Dêrjinsen yn it bûthús

  v  Chrismas Fantasy – Jan de Haan

  Gospelkoor Signalen

  v  Go tell it on the mountain – Traditional

  v  Ik kniel aan Uwe kribbe neer – J.S. Bach

  Signalen en Hymne:

  v  Jesus remember me – J. Berthier (Taizé bundel)

  Signalen:

  v  Gonna trust in God – Steve Earl / arr. Wilco Kloosterman

  Hymne

  v  Twa Ingelske Krysthymnes:

  – See amid the winter snow

  Hanover

  v  Blessings in Christmas – Korean Traditional / arr. Dean Jones

  v  Heerlijk klonk het lied der eng’len – arr. Jan Brens

  v  Mei elkoar sjonge: Hoor de englen zingen de eer

  v  Slotwurd troch de foarsitter fan  “Hymne”, de hear L. Knobbe

  By it útgean spilet  “Hymne” For unto us (út de “Messiah”)

 • Adventsviering PCOB Sneek

  Posted on november 17th, 2015 Jaap No comments

  mmv. Chr.Mannenkoor “Laus Deo” Workum, olv. Gerrit de Vries. 15 desimber 2015, 14:00 ûre oanwêzich (oant 16.30 ûre)
  “Zuiderkerk”, Snits, Rienck Bockemakade 6, 8601 AC Sneek

  14:00 aanwezig
  14:15 inspelen / muziek voor de viering
  14:30 aanvang viering

  1. Inleidende muziek,
  Voor de viering (om 14:15 uur) speelt Hymne:
  – uit “120 Hymns for Brassband” Nr. 14, 38
  – Lied 601: 3x (liederen 14 mei 2015 Blad 6)
  – uit “Laudate Dominum Deel 2 BLAUW” 121, 122, 125, 127, 132,
  – uit “120 Hymns for Brassband” Nr. 34, 115, 136

  2. Opening

  3. Samenzang
  Samenzang; Gez.122: 5x (Laudate Dominum Deel 2 BLAUW)

  4. Laus Deo, zang, ongeveer 10 minuten

  5. Meditatie door Ds Buijs, rond bovengenoemd thema; inclusief Bijbellezing(en) 10 – 15 minuten.

  6. Muziek, Hymne. Dit leidt mogelijk de nu volgende Samenzang in. Ongeveer 10 minuten.
  Christmas Fantasy – Jan de Haan
  Blessings in Christmas – Korean Traditional / arr. Dean Jones
  7. Samenzang.
  Samenzang; Lied 601: 3x (liederen 14 mei 2015 Blad 6)

  8. PAUZE

  9. Samenzang
  Samenzang; Gez.121: 3x Let op! voorspel = van het lied de laatste 8 maten en één tel (Laudate Dominum Deel 2 BLAUW)

  10. Laus Deo, zang, ongeveer 10 minuten

  11. Gedicht of korte audiovisuele presentatie / beamer, Ds Buijs

  12. Muziek door Hymne, ongeveer 10 minuten
  In Excelsis Deo (Nieuwe Klanken nr. 4)
  Op, op die’t rijk bewonen (Nieuwe Klanken nr. 46)
  Heerlijk klonk het lied der eng’len – arr. Jan Brens
  For unto us (uit de “Messiah”) – Georg Fr. Händel / arr. Jurjen Hempel

  13. Laus Deo, zang, ongeveer 10 minuten

  14. Slotwoord

  15. Samenzang: Ere zij God
  Samenzang; Ere zij God

  16. Bij verlaten van de kerk speelt Hymne.
  Midden in de winternacht – arr. Jan Brens
  Er is een kindeke geboren (Nieuwe Klanken nr. 49)

 • Sukses foar Hymne yn Surhústerfean

  Posted on oktober 16th, 2015 Jaap No comments

  Woansdei 14 oktober hat Hymne meidien oan it festival yn Surhústerfean. It sjuryferslach fan sjurylid Jacob Slachter koe besjen lije.