• Krystfiering fan PCOB Snits

  Posted on september 25th, 2015 Jaap No comments

  It tema is dit jier: “Te moai om wier te wêzen….”

  It programma:
  1. Inleidende muziek, voor 14.30: Hymne

  2. Opening

  3. Samenzang

  4. Laus Deo, zang, ongeveer 10 minuten

  5. Meditatie door Ds Buijs, rond bovengenoemd thema; inclusief Bijbellezing(en) 10 – 15 minuten.

  6. Muziek, Hymne. Dit leidt mogelijk de nu volgende Samenzang in. Ongeveer 10 minuten.

  7. Samenzang.

  8. PAUZE

  9. Samenzang

  10. Laus Deo, zang, ongeveer 10 minuten

  11. Gedicht of korte audiovisuele presentatie / beamer, Ds Buijs

  12. Muziek door Hymne, ongeveer 10 minuten

  13. Laus Deo, zang, ongeveer 10 minuten

  14. Slotwoord

  15. Samenzang: Ere zij God

  16. Bij verlaten van de kerk speelt Hymne.

  Leave a reply