• Advendogebouw

    Posted on juni 2nd, 2015 Jaap No comments

    Nei de fakânsje wurde de repetysjes fan Hymne hâlden yn:

    Club gebouw Advendo Korte Vreugde 22, Sneek.

    Leave a reply