• Plenning Hymne oant de fakânsje 2015

  Posted on april 28th, 2015 Jaap No comments

  datumplan

  27 april keningsdei Gjin repetysje
  4 maaie deadebetinking Gjin repetysje
  11 maaie repetysje
  14 maaie himelfeartsdei 9.30 spylje yn Heech
  18 maaie repetysje
  25 maaie pinkstermoandei Gjin repetysje
  26 maaie Ekstra repetysje i.f.m. túntsjinst
  31 maaie túntsjinst Eksmoarre
  1 juny gjin repetysje
  8 juny repetysje
  12 juny troutsjinst Ljouwert
  13 juny-24 aug. fakânsje
  24 aug. Ein fan de fakânsje Repetysje yn Advendogebouw

  NB 1. de skoallen begjinne dit jier wer op 17 augustus
  2. oer 1 juny moatte wy it noch mar eefkes ha

  Leave a reply