• Rûte Wetterpleats

    Posted on februari 4th, 2015 Jaap No comments

    Wy hâlde ús jiergearkomste dit jier yn de Wetterpleats yn Twellegea op 9 febrewaris om 19.30 oere. Adres: Lytse Súdein 3.

    Nim de âlde Rykswei nei Oppenhuizen/Uitwellingerga. Nei it yndustryterrein komt der earst in rotonde: rjochtút. Dan in ôfslach nei links: rjochtút. Fuort dêrnei in ôslach nei rjochts (pylkje op de kaart). Dêr ôfslaan en trochride nei it PMkanaal. Links ûnder de brêge troch en dan de earst ôfslach rjochts en je ride op de Wetterpleat ta.

    Op kaartsje klikke om te fergrutsjen.

    Leave a reply