• Repetysje 13 oktober

  Posted on september 22nd, 2014 Jaap No comments

  Yn ferbân mei de hjerstfakânsje fan Bogerman is de repetysje op 13 oktober yn de Eastertsjerke yn Snits.

 • Noordelijk Senioren Festival

  Posted on september 22nd, 2014 Jaap No comments

  12e Noordelijk Senioren Festival voor koren en orkesten te Surhuisterveen

  woensdag 15 oktober 2014 Zalencentrum “de Flambou”,Jan Binneslaan 49 9231 CA Surhuisterveen Tel: 0512 361303

  Opening: 9.25 uur Sluiting ± 17.00 uur

  Jury: de heer Durk Lautenbach uit Wons

  Organisatie: OMF
  www.omfryslan.nl

  Programma
  9.25 uur Opening door voorzitter OMF Durk Dam

  1. Provinciaal Senioren Orkest Groningen 9.30 – 10.00
  2. Mannenkoor “Ons Genoegen” Heeg 10.05 – 10.25
  3. Seniorenkoor Parnas Leeuwarden 10.30 – 10.50

  pauze 10.50 – 11.20

  4. Gerrit Heeringa Orkest Fryslân 11.20 – 11.50
  5. Seniorenkoor Jubilate Joure 11.55 – 12.15

  pauze 12.15 – 13.15

  6. Sen.Orkest Echo der Golven Emmeloord 13.15 – 13.45
  7. Chr. Fries Seniorenkoor 13.50 – 14.10

  pauze 14.10 – 14.25

  8. Symfonisch Harmonie Orkest H 2002 14.25 – 14.55
  9. Brassband Fryslân 50+ 15.00 – 15.30

  pauze 15.30 – 15.45

  10. Koraalorkest Hymne Sneek 15.45 – 1615
  11. Chr. Gem.Koor “Nije Moed”Oosthem 16.20 – 16.40
  12. Frysk Senioren Orkest 16.50 – 17.20

  Dankwoord en afsluiting om 17.20 uur