• Joazef yn Kollumersweach

    Posted on april 25th, 2013 Jaap No comments

    Snein 2 juni om 19.30 oere wurdt yn de Griff. tsjerke fan Kollumersweach (Foarwei 97) It Wûndermearke fan Joazef foar de trêde kear útfierd.

    Hjirûnder stiet mear oer dit sjong- en muzykferhaal dat skreaun en komponearre is troch de dirigint fan Koraalorkest Hymne, Jan Brens fan Snits.

    As der op oare plakken belangstelling is foar in útfiering dan hearre wy dat graach. Nim dan kontakt op mei de skriuwer fan Hymne: jabikvanderbij@home.nl. Belje mei ek: 0515 559597.