• Konsert Harener Kerkkoor en Koraalorkest Hymne

    Posted on oktober 15th, 2012 Jaap No comments

    Snein 28 oktober om 15.30 in de Sudertsjerke yn Snits

    Ferline jier ha it Harener Kerkoor en Koraalorkest Hymne tegearre in konsert jûn yn de Gorechtkerk fan Haren. Dit jier is it Harener koor te gast by Hymne. It konsert duorret likernôch in oere en de tagong fergees. Der is gjin skoft.

    Om en om sille koor en orkest har hearre litte wylst se oan ‘e ein mienskiplik optrede sille. It programma bestiet út geastlike muzyk mei û.o. troch Hyhmne it ferneamde Leger des Heils stik “The Light of the world”, inkele bewurkings fan dirigint Jan Brens en it bekende Crimond bewurke troch Oldenziel. Ek it koor lit inkele bekende en minder bekende stikken hearre.