• Konsert yn Haren

  Posted on februari 28th, 2011 Jaap No comments

  Harener kerkkoor met bariton Henk Wester o.l.v. Jan Harryvan

  en Koraalorkest “Hymne” uit Sneek o.l.v. Jan Brens

  en soliste de sopraan Greetje de Haan

  organist ANCO EZINGA

  op zaterdag 5 maart 2011

  in de Gorechtkerk te Haren

 • CD-presintaasje en konsert

  Posted on februari 25th, 2011 Jaap No comments

   

  Snein 10 april 2011 om 15.30 oere wurdt yn de Martinikerk fan Boalsert de nijste CD fan it

  Fries Mannen Ensemble” en JUDITH  SPORTEL presintearre

  m.m.f. Koraalorkest “HYMNE” enFrysk Koper Ensemble”

  muzikale lieding JAN BRENS

   presintator:       Douwe Heeringa

  gastsprekker:      Jan  Brandsma

   De tagong is fergees.

                  ===================================

 • Fakatueres

  Posted on februari 22nd, 2011 Jaap No comments

  ——————————————————————————————–

  Ha jo nocht om mei te spyljen by Hymne?

  Wy kinne noch wol in pear kornetblazers brûke.

  Skriuw eefkes in meeltsje troch yn de menubalke boppe  “Kontakt” oan te klikken.

  ====================================================