• Krystkonsert 2022 û.l.f. Willem Flisijn

  Posted on februari 11th, 2023 Jaap No comments

  In krystwinsk

  Rock in the Mountains 

 • Introïtus foar de Kryst by de PCOB yn Snits

  Posted on februari 12th, 2020 Jaap No comments

 • In priuwke fan it Hjerstkonsert mei Regenboogkoor

  Posted on november 6th, 2019 Jaap No comments

  De opname is makke troch Jan Daems.

 • Hjerstkonsert

  Posted on oktober 10th, 2019 Jaap No comments

  De foto op de affysje is twa jier lyn makke fan it konsert dat Koraalorkest Hymne en it Regenboogkoor yn de Sudertsjerke yn Drachten jûn ha. It selde konsert wie ek útfierd yn Snits. Dat hat sa goed foldien dat wy ek dit jier wer twa kear in konsert jouwe: ien yn Snits en ien yn Drachten. Deselde foto stiet in lyts eintsje leger in bytsje grutter.

  De foto is makke troch de fêste fotograaf fan Hymne: Jan Daems.

   

 • Ofskied Roelof Bakker

  Posted on februari 5th, 2018 Jaap No comments

  Op 28 jannewaris hie Hymne it lêste konsert û.l.f. Roelof Bakker. It wie in prachtich konsert mei it Regenboogkoot út Drachten yn de Sudertjerke, ornearren de oanwêzigen. Foar ús in kreaze ôfsluting fan de fjouwer jier mei Roelof as dirigint. Fan ponghâlder Durk Tjalsma krige Roelof in dikke rolade mei nei hûs. In wike earder hiene wy as korps al ôfskied nommen. Mei tankwurden foar wat Roelof dien hat foar Hymne.

  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

 • Bogemakers út Schüttorf

  Posted on januari 19th, 2018 Jaap No comments

 • Foto’s optreden yn Frittemahof 11 jan. 2018

  Posted on januari 12th, 2018 Jaap No comments

  Mear foto’s fan Jan Daems fan dit optreden op de fotopagina.

 • Midwinterkonsert

  Posted on januari 8th, 2018 Jaap No comments

 • Kryst op de Noorderhoek

  Posted on december 19th, 2017 Jaap No comments

  Moandei 18 desimber hat Hymne in konsert jûn yn Soarchsintrum Noorderhoek. Op de fotopagina steane mear foto’s fan Jan Daems.

 • Hjerstkonsert

  Posted on oktober 23rd, 2017 Jaap No comments

  Programma Hjerstkonsert 5 novimber om 16.00 oere Eastertsjerke Snits

  1. Regenboogkoor & Hymne
  * Ambrosiaanse Lofzang – E. Gebhardt / arr. Roelof Bakker

  2. Hymne
  . Abba Vader – David Bilbrough / arr. Beringen (Nr.1 uit: “Daar Juicht een toon”)
  . Bist Du Bei Mir – Johann Sebastian Bach (1656-1750) / arr. Willy Hautvast
  . Londonderry Air – Traditional / arr. Tony Jabovski
  . Deep Harmony – Handel Parker (1854-1928) / arr. Menno Haantjes

  3. Regenboogkoor
  – Uw naam aanbidden wij Christus
  – God is trouw – Jaco Mulder

  4. Regenboogkoor & Hymne
  * Dank sei dir, Herr – Georg Friedrich Händel / arr. Roelof Bakker
  * Holy – Craig Courtney / arr. Roelof Bakker

  5. Hymne
  . Blaenwern – W.P. Rowlands (Nr.7 uit: “120 Hymns for Brassband”)
  . Jesus Christ Superstar – Andrew Lloyd Webber
  . Picardy Hymne – arr. Jan de Haan (uit: Zeven koraal bewerkingen)
  . Hymn of Consolation – J.H. Gunning / arr. Menno Haantjes

  6. Regenboogkoor
  – Veilig in Uw hand – Jaco Mulder
  – Wij prijzen U, o machtig God – Jaco Mulder

  7. Regenboogkoor & Hymne
  * Crown Him with Many Crowns – George J. Elvey / arr. Mark Hayes, Roelof Bakker