• Oan jo de lof

  Posted on december 26th, 2009 admin No comments

  De twadde CD fan Hymne is no te keap.

  Yn novimber binne de opnames makke fan de lustrumCD fan Hymne. Der steane wat mear bewurkingen op fan bekende komponisten. Hjir de nûmers dy’t der op steane


  Oan Jo de lof
   Koraalorkest Hymne û.l.f. Jan Brens
   
  1 U zij de glorie arr. J. de Haan 2,26
  2 Be still for the presence of the Lord Evans/arr. A.Blyth 2,51
  3 Serenity (Meditation) Eric Ball 6,10
  4 Gabriellas sang S. Nilson/arr. J.Brens 3,06
  5 Zum Eingang (út: Deutsche Messe) Franz Schubert 1,14
  6 Zum Sanctus (út: Deutsche Messe) Franz Schubert 1,27
  7 Gelobt sei Gott arr. J. Brens 3,45
  8 Selection Divine Communion A.W. Gullidge 6,51
  9 A little prayer Glennie/arr. R Childs 2,24
  10 St. Cuthbert J.B. Dykes 1,03
  11 Groot is uw trouw, o Heer arr. H. Oldenstijl 3,10
  12 Hymne of the rose arr. J. Brens 4,19
  13 Oan Jo de lof arr. J. Brens 2,55
  14 Hear wês mei ús arr. J. Brens 2,56
   De CD waard opnommen op 27 en 29 oktober en 10 novimber 2008 yn de Fermanje fan Snits. De foto op de foarkant is nommen yn de Martinitsjerke fan Snits trochHenk Doevendans. Sjoch foar ynfomaasje oer Hymne de binnenkant. Opname: Total Sound Service, Drachten.

  Leave a reply